Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
London Fashion Week 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
London Fashion Week 2013

London Fashion Week 2013

709 Views Download Presentation
Download Presentation

London Fashion Week 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. London Fashion Week 2013 London FashionWeek er en af de mest højprofileret modeshow i verden Over 60 catwalk shows LFW bliver besøgt af mere end 5.000 indkøbere, TV & radio, journalister International pressefra 43 lande Internationaleindkøberefra 39 lande Der blevindgåetordre for DKK 1 mia.

 2. Hvemer vi? InnovationsnetværketLivsstil – Boligogbeklædning Vækst via innovation ogudviklingilivsstilsbranchen med fokuspåboligogbeklædning www.innonetlifestyle.com Kontaktperson: BetinaSimonsen, Betina@innonetlifestyle.com, 29 36 00 90 EksportrådetiStorbritannien, Danmarksambassadei London Måleter at hjælpedanskevirksomhederigang med dereseksport, samt at bibeholdeogskabearbejdspladser I Danmark www.storbritannien.um.dk Kontaktperson: Helle Sejersen Myrthue, hemyrt@um.dk, +44 7768 69 62 24 Business Sweden og Swedish Embassy ansvarlig for de svenskevirksomheder Make Lemonade Agency www.makelemonadeagency.tumblr.com/ Varg PR & Communication - Studio Hato

 3. Baggrund Skandinavisk showroom i Somerset house, februar 2013 Samarbejde med DM&T og den svenske og norske ambassade og Business Sweden Kurateret deltagelse, Dorothea Gundtoft Deltagelse i International Fashion Showcase Re Present Sweden, September 2013, nyt showroom arrangeret af Business Sweden Dansk showroom, Somerset House

 4. Deltagendevirksomhederfebruar2013 Sweden ALTEWAISAOMEBilly and ICommonDagmar Johanna PihlLamija Suljevic MaskaRodebjerSofia Bahlner Norway FWSS Haaning & HtoonHelje HamreIngvild Abrahamsen Kristofer KongshaugPaa Luis Sanchez Thea Dyring Trami Ngo Veronica B. Vallenes Denmark Anne Sofie Madsen Astrid AndersenBy Malene BirgerBecksondergaardDAY BIRGER ET MIKKELSENElise GugFreya DalsjöGanniGudrun & GudrunHenrik VibskovIlse JacobsenLINDBERGMads NørgaardMargit BrandtMalou SanderMUUSE x Yvonne LauferPeter JensenStine Goya Trine Hav ChristensenVadumWood Wood

 5. Next season: Re Present A/W14 Re Present A/W14 vilbeståaf de bedstedanskeogsvenske brands. Showroometer et byhusi Lincoln Inn Fields, blot 10 minutters gang fra Somerset House, fashion hub iLondon Showroometvilværeåbentfra den 15. – 18. februar 2014 for offentligheden, indkøbereogpresse. 10 minutters gang til Somerset House

 6. Koncept 4 dagesevent iLincoln Inn Fields i centrum af London Showcase AW14 kollektioni et unikmiljø Scandinaviske brands ideltellereget showroom Fokuspåindkøbere, bloggers ogmedie Designer lounge Møderum Kurateret event

 7. Showroom – Re Present Sweden, September 2013

 8. 1/3 Hvadfår din virksomhedudaf at deltagei Re Present Design Studio Hatoer et design bureau og de eransvarlig for identitet, design, installation afshowroometoghjemmesiden. De harstorerfaringikunstudstillingeroger den foretruknesamarbejdspartneraf British Council. PR BureauetVarg PR and communication er PR-ansvarlig for Re Present eventet. De vilinvolvere dig, hvis der et ønskeom interview/billederfrajournalister. Alledeltagendevirksomhedermodtagerpresseklip, nåreventeterovre.

 9. 2/3 fortsat … Markedsføring Allevirksomhederinkluderesi alt markedsføringsmateriale (hjemmeside, katalog, invitationer mv.), somudsendestilindkøbereogpresse. I opfordrestil at udsendejeresegne e-flyers tileksisterendekontakteriStorbritannien. Husk vigtighedenaf at inviterejeresegenkontakter! VIP-reception I deltageri en VIP-reception for cirka 300 inviteredegæsterframodeindustrien. Invitationerbliverudsendtpåe-mail og med almindeligpost påambassadensofficiellebrevpapir. Showroom Alledeltagendevirksomhederi Re Present fårtildelt et skræddersyetdisplaysystem.

 10. 3/3 fortsat … Salg Teamet bag Re Present viligennemMake Lemonade Agency markedsføreshowroometog de deltagendevirksomhederoverforindkøbere. I kanogsåfåhjælptil at udsendelookbooksogsalgsmaterialetil de indkøbere, somudvisersærliginteresseidit brand ogprodukt. Der kanogsåarrangeresbookningafmøder, hvis I ønsker det. MLA har et stortkontaktnetindenfor Net a porter, Harvey Nichols, Selfridges, Liberty, My wardrobe, Browns, Matches etcog en imponerendeliste over indkøbere med over 500 kontakteri UK oginternationalt. Ambassadenvilsideløbendeidentificerepotentielleindkøbereogkontaktedisse. For at væresikrepå at vi rammer den rigtigemålgruppeoghervedopnårstørstudbytteskaldettearbejdegøresitætsamarbejde med jer. Detervigtigt at huskepå, at detikkeer en traditionelmesse. Deter et kurateret showroom for et udvalgafskandinaviske brands, somerparatetil at gåigang med detbritiske marked ellerskabestørresynlighed.

 11. Med i prisen Leje af udstillingsplads, nøglefærdig stand og tryk af virksomhedens logo Belysning og driftsomkostninger, sikkerhed, rengøring Fremstilling af tøjstativer, opsætning og nedtagning Organisering af møbler i huset og belysning Tilmeldingsgebyr til London FashionWeek – katalog over alle aktiviteter i London Organisering af VIP-reception samt udsendelse af invitationer Udarbejdelse af adresseliste med potentielle indkøbere Kontaktskabelse til indkøbere Markedsføring overfor indkøbere, pressen og bloggers Udarbejdelse af fælles markedsføringsmateriale/katalog/e-flyers Ambassadens og Innovationsnetværkets assistance

 12. London feb. 2014 re presenting scandinavian talents

 13. OSLO NATIONAL ACADEMY, Oslo BECKMANS COLLEGE of DESIGN, Stockholm SWEDISH SCHOOL of TEXTILES, Borås KEA, København KOLDING SCHOOL of DESIGN, Kolding THE ROYAL ACADEMY, SCHOOL of DESIGN, Copenhagen TEKO, Herning, Participating institutions

 14. eachschools present oneemerging talent, who just finishedtheredegreewithin the last year. the exhibitionswillbe on mannequins. therewillbeproduced a catalogue with a page for each institutions and each talent. duringthe event wewill host one to two talks on talent development and talent management, with researchers, companies etc.

 15. Prisogdeltagerpakker Udstillerekanvælgeimellemfølgendemuligheder: 2 rails: udentilskud DKK 50 000med tilskud DKK 25 000 3 rails: udentilskud DKK 60 000 med tilskud DKK 30 000 4 rails: udentilskud DKK 80 000 med tilskud DKK 40 000 Accessories: Standard display: uden tilskud DKK 50 000 med tilskud DKK 25 000 Stort display : uden tilskud DKK 60 000 med tilskud DKK 30 000 Følgendepriserforudsætter15 deltagendevirksomheder.

 16. Hvadbruger vi pengepå? Konceptudvikling, planlægningogkoordinering174 000 DKK Markedsføring, reception 194 000 DKK Husleje, drift, rengøring, sikkerhed 250 000 DKK Showroom design, forsikring 130 000 DKK

 17. Praktisk information Det er udstillernes ansvar at medbringe den kollektion (eller dele heraf), som ønskes vist på det tildelte areal. Det er nødvendigt at være tilstede senest lørdag formiddag den 15. februar 2014 Udstillere skal være tilstede under hele forløbet Nedpakning sker enten tirsdag den 18. februar om aftenen eller onsdag den 19. februar om formiddagen. Tilkendegivelse seneste 20. december 2013 Bindende tilmelding og betaling 10. januar 2014

 18. Deltagi Re Present under London Fashion Week, hvis I … • søger en ny, intim, kreativogpersonlig platform under London Fashion Week • Vil styrke virksomhedens image ved at udstille under London fashionWeek • Ønsker at skabe kontakter til indkøbere, bloggers og mulige agenter fra hele verden • Vil profilere jer gennem fælles markedsføring, bloggers, tweetsmv. • Harambitionerom at væresynligeoverforpressen